Interflora er verdens største og eldste blomsterorganisasjon grunnlagt i 1925.
 
Over 55.000 blomsterbutikker i ca. 140 land står klare til å formidle din blomsterhilsen. Vi leverer ca. 32 mill. blomsterhilsener hvert år. Sagt med andre ord, hvert sekund året rundt leverer vi en blomsterhilsen et eller annet sted i verden.
 
Interflora Norge AL består av ca 350 blomsterbutikker i Norge som er tilsluttet Interflora Inc., verdens største blomsterleverandører. Interflora er eiet av blomsterhandlerne selv, og det betyr at de selv bestemmer hvordan organisasjonen skal drives.

Interflora arbeider sammen med Norsk Blomsterhandlerforbund om utviklingen av blomsterdekoratørfaget. Interflora Norge AL er opptatt av at håndverksfaget blomsterdekorering skal vokse og utvikle seg. Som blomsterdekoratør er det ikke bare binderiet som teller, men også det å kunne drive butikk på en forsvarlig måte, både økonomisk, markedsførings- og ledelsesmessig. Sammen har NBF og Interflora derfor utviklet en rekke kurs og opplæringstilbud for medlemmene. Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge AL, arrangerer årlige Norgesmesterskap.


Interflora Norges Humanitære Fond

I 2007 opprettet Interflora sitt humanitære fond for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond ble stiftet for å formidle denne støtten, som gis av Interflora-butikkene i Norge. Alle Interflora-butikkene i Norge bidrar til fondet.

Fondet får sine midler fra et obligatorisk bidrag på kr 1,- for hver blomsterhilsen Interflora-butikkene sender og for hver blomsterhilsen de leverer.